Disclaimer voor Haagsesneltaxi

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Haagsesneltaxi, zoals deze beschikbaar is gesteld door Haagse Sneltaxi. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Haagse Sneltaxi is het niet toegestaan om onder andere tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Haagse Sneltaxi.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, hier geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Hier kunnen fouten ontstaan die herkenbaar zijn als programmeer of typfouten. Deze fouten kunnen geen aanleiding vormen om een contract of overeenkomst met Haagse Sneltaxi te mogen claimen of te veronderstellen.

Haagse Sneltaxi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Haagse Sneltaxi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen disclaimer Haagsesneltaxi

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Haagsesneltaxi op deze pagina. Mocht u vragen hebben of heeft u speciale wensen? Neem dan alstublieft contact met ons op via WhatsApp of bel met Haagse Sneltaxi via 070 250 3392.

Call Now Button